Kontakt

Основна школа Дринка Павловић

Косовска19
Стари Град
Београд 11000
Србија

Телефони:
Централа: 011 3238-688
Директор: 011 3243-813
Секретар: 011 3243-813
Рачуноводство: 011 3238-688
Факс: 011 3243-957

drinkapavlovic@drinka.rs

Издавање школског простора

Све информације о издавању фискултурне сале и осталог школског простора можете добити позивом на број  телефона секретара школе 011 3243-813.