ДСД испит у Дринки

Од ОШ ”Дринка Павловић”

ДСД испит (Deutsches Sprachdiplom) је међународни испит из немачког језика који се полаже у више од 65 земаља. Усклађен је са Заједничким европским оквиром за језике и омогућава ученицима да се упишу на студије у Немачкој. У оквиру испита оцењују се четири вештине учења страног језика: разумевање прочитаног текста, разумевање текста на слух, писано изражавање (састав) и говор (усмени део).

Како је Дринка школа у којој се немачки језик учи од првог разреда, велика је заинтересованост ученика за полагање овог испита у осмом разреду. Ове године одржан је 9. марта у свечаној сали школе.

Желимо пуно успеха ученицима и захваљујемо се на изузетном раду наших наставница!

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.