Превенција, заштита и поступање у случајевима дискриминације у образовању

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Поштовани родитељи,

Водич је настао у оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, који спроводи Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а реализује ЦИП – Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја. Брошура је намењена родитељима, законским заступницима, члановима породица и свима онима који желе да препознају дискриминацију ако се некада појављује у различитим ситуацијама у вртићу и школи, у другим институцијама, на радном месту, у јавном превозу и др.
Очекујемо да ће брошура помоћи да се препознају начини испољавања дискриминаторног понашања у установама образовања и васпитања, као и начини којима може да се спречи или реши ситуација.

ПРЕУЗМИ брошуру

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.