Будући ђаци

Организација рада

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА (I и II разред) Целодневна настава има за задатак да успостави равнотежу између рада, одмора, рекреације и слободног ученичког ...

strucni-timovi

Стручни тимови

СТРУЧНИ  АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА Чланови актива: Биљана Поповић руководилац актива Божидар Остојић члан Тамара Милићевић члан Славица Хорват члан ...