Организација рада

Од ОШ ”Дринка Павловић”

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА (I и II разред)

Целодневна настава има за задатак да успостави равнотежу између рада, одмора, рекреације и слободног ученичког стварања.

У том циљу:

1. Школа је обавезна да прихвати ученике из породице којима је то неопходно већ од 7.30 часова

2. Редовна настава од 8.00 до 9.35 часова

3. Ужина од 9.35 до 9.50

4. Редовна настава од 9.50 до 12.30

5. Ручак 12.30

6. Организован одмор од 12.30 до 13.30

7. Настава од 13.30 до 14.30

8. Одлазак кући 15.30

9. Слободно време од 15.30 до 17.30 (за ученике које родитељи прихватају у то време).

Школа је обавезна да све делатности које се организују  са ученицима сачињава глобалне планове, програме и оперативне планове рада, почев од редовне наставе, допунског и додатног рада, програме рекреације, излазака и посета, а у сарадњи са ученичким организацијама програме слободних ученичких активности и активности у слободном времену.

У циљу потпунијег информисања родитеља и уечника о томе које се све активности организују у школи и у које се време спроводе, као и мотивисања ученика да се укључују у оне које им највише одговарају, школа треба да сачини, поред оних редовних, и распоред свих осталих делатности и активности за ученике омогућавајући родитељима да стално буду у току укупне организације животза и ангажовања ученика у школи. На погодном месту у школи треба омогућити приказивање резултата који се постижу у оквиру редовних, допунских, додатних активности и у слободном времену.

Школа организује исхрану ученика, према потребама деце и родитеља… Целокупан изглед трпезарије доприноси пријатној атмосфери и добром расположењу ученика приликом обедовања. Организација исхране и амбијент, посебно опрема, треба да допринесу и изграђивању културно-хигијенских навика ученика – одржавање хигијене, правилно држање за столом, правилна употреба прибора за јело, узимање хране, међусобно услуживање…

Препоручљиво је да послове у вези са исхраном организује савет родитеља, јер су они највише за то заинтересовани.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.