Професионална оријентација

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Радионицe у оквиру пројекта „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу”

Пројекат Професионлана оријентација се наставља и ове годинe у ОШ ‚‚Дринка Павловић”.

Циљевима образовања и васпитања предвиђено је да школа обезбеђује за све ученике, између осталог, оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота; развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије.

Учесници овогодишњих радионица ПО су разредне старешине и ученици 7 и 8.разреда и координатор тима, педагог Божидар Остојић.

Напомена: Ученици 7 и 8. разреда могу са нашег сајта преузети своја портфолија за ПО.

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.