Закони и подзаконска акта

Од ОШ ”Дринка Павловић”

На страници Завода за унапређивање образовања и васпитања доступни су сви закони и правилници из области образовања и васпитања:

https://zuov.gov.rs/izmene-i-dopune-zakona-o-osnovama-sistema-obrazovanja-i-vaspitanja-i-zakona-o-osnovnom-srednjem-i-predskolskom-obrazovanju-i-vaspitanju/

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.