Запослени

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Управа школе и стручни сарадници

Биљана Поповић
директор
Марија Тривунчић
Помоћник директора
Милица Дугоњић
Секретар
Божидар Остојић
Педагог
Тијана Анић
Психолог
Славица Хорват
Библиотекар
Јелена Марковић
Руководилац рачуноводства
Сања Николић
Административно-финансијски радник

Одељењско веће првог разреда

Нела Гајић
I1
Биљана Булатовић
I1
Ивана Томић
I2
Слободанка Пивашевић
I2
Иван Пауновић
I3
Ивана Мицић
I3
Марија Машић
I4
Дуња Сурла
I4

Одељењско веће другог разреда

Небојша Мисаиловић
II1
Јована Џодић
II1
Драгана Живковић
II2
Маријана Дракул
II2
Винка Радош
II3
Ана Срећковић
II3
Ђорђе Беара
II4
Виолета Миливојевић
II4

Одељењско веће трећег разреда

Јелена Ковачевић
III1
Јелена Костадиновић
III2
Драгана Ивковић
III3
Оливера Ајдер
III4

Одељењско веће четвртог разреда

Ирини Котронис Пановски
IV1
Бојана Тановић
IV2
Драгана Гајић
IV3
Маја Мојсе Максовић
IV4

Одељењско веће петог разреда

Игор Јовановић
V1
Биљана Стевановић
V2
Дарко Смиљковић
V3
Тамара Панић Милошевић
V4

Одељењско веће шестог разреда

Нина Милетић
VI1
Јелена Бобаревић
VI2
Јоле Булатовић
VI3
Дарко Тодић
VI4

Одељењско веће седмог разреда

Катарина Колаковић
VII1
Немања Протић
VII2
Смиљка Петровић
VII3
Мирјана Анђелковић Киселички
VII4

Одељењско веће осмог разреда

Александра Вукановић
VIII1
Ивана Томић
VIII2
Марија Тривунчић
VIII3
Слободан Живковић
VIII4

Веће наставника српског језика

Биљана Стевановић
Јоле Булатовић
Катарина Колаковић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника математике

Тамара Милићевић
Стефан Ашанин
Нина Милетић
Марија Тривунчић

Веће наставника енглеског језика

Слободан Живковић
Кристина Радојичић

Веће наставника немачког језика

Слађана Секулић
Александра Вукановић
Гордана Ракић
Ранка Вујановић
Мирјана Анђелковић Киселички
Смиљка Петровић

Веће наставника географије

Снежана Јовановић
Даница Гајић

Веће наставника историје

Игор Јовановић
Валентина Маслеша

Веће наставника биологије

Дијана Вукадиновић Матић
Тијана Гордић

Веће наставника физике

Ивана Томић
Јелисавета Вуковић

Веће наставника хемије

Јелена Хаџи-Ђорђевић

Веће наставника ликовне културе

Лола Лукић

Веће наставника музичке културе

Дарко Тодић

Веће наставника физичког васпитања

Предраг Пешић
Владан Мраовић
Јелена Бобаревић

Веће наставника технике и технологије

Дејан Младеновић
Дарко Смиљковић
Ана Танасковић

Веће наставника информатике и рачунарства

Драган Николић
Марија Тривунчић
Стефан Ашанин
Нина Милетић
Тамара Милићевић

Веће наставника грађанског васпитања

Кристина Радојичић
Снежана Јовановић
Слободан Живковић
Игор Јовановић

Веће наставника веронауке

Немања Протић
Дарко Цвијић

Сачувајмо нашу планету и Моја животна средина

Дијана Вукадиновић Матић
Тијана Гордић
Јелена Хаџи Ђорђевић

Цртање, сликање и вајање

Ана Таталовић
Зоран Мишић

Медијска писменост

Биљана Стевановић
Катарина Колаковић
Јоле Булатовић
Тамара Панић Милошевић

Веће наставника у боравку

Славица Вукашин
Слађана Топаловић
Андријана Роксић
Ена Митровић

Помоћно особље

Иван Михаиловић – кувар
Новка Планић – сервирка
Перса Дујановић – сервирка
Силвана Златковић – сервирка
Невена Благојевић – спремачица
Весна Васиљковић – спремачица
Недељка Врцељ – спремачица
Драгица Ђорђевић – спремачица
Анкица Ђорђевић – спремачица
Вишња Миловановић – спремачица
Бисерка Момчиловић – спремачица
Снежана Алексић- спремачица
Светлана Ћурчић – спремачица
Зорица Томић – спремачица
Светлана Гајић- спремачица
Радмила Радић – спремачица
Дрина Илић – спремачица
Душан Глушац – домар

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.