Ученици са дијабетесом – протокол о поступању

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Протокол је креирало Министарство здравља Републике Србије – Републичка стручна комисија за превенцију и контролу шећерне болести у сарадњи са Министарством просвете и Министарством туризма и омладине.

Овај протокол односи се на поступање са ученицима оболелим од дијабетеса у установама основног и средњег образовања и васпитања (у даљем тексту: школа).
Поступање у складу са овим протоколом треба да омогући ученику који болује од дијабетеса, поред контроле болести и узимања терапије и:

  • активно учешће у образовно-васпитном раду, како у школи, тако и у осталим облицима образовно-васпитног рада ван школе, а у складу са годишњим планом рада школе – такмичења, настава у природи, екскурзија, излети, студијска путовања;
  • адекватан одговор на прве знаке здравствених поремећаја у школској средини;
  • превенцију озбиљнијих последица болести препознавањем пратећих стања и брзим деловањем запослених у образовној установи.
    Право на здравље је једно од основних права детета. Остваривање овог права мора бити омогућено и током боравка детета у школи.
    Овим протоколом дефинисан је појам безбедног школског окружења за ученике са дијабетесом у циљу спречавања могућих ситуација повећаног ризика по здравље и живот ученика, као и утврђивања процедура и обавеза свих учесника (изабраног педијатра, односно
    педијатра из дома здравља основаног за територију на којој се налази школа, наставника, стручних сарадника, родитеља/других законских заступника, као и других ученика који су у истом одељењу или су у контакту са учеником са дијабетесом).

Циљ свих активности је стварање услова у којима би ученик са дијабетесом активно и пуноправно учествовао у образовно-васпитном процесу.

ПРОТОКОЛ

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.