Важно саопштење

Од ОШ ”Дринка Павловић”

Поводом изјаве у емисији Блица и објављеног чланка на Блиц порталу 26.10.2023. године о поступању ОШ “Дринка Павловић“ у односу на догађај од 12.10.2023. године обавештавам вас да је Школа благовремено и одговорно поступила у складу са свим протоколима и Законом, штитећи интересе свих ученика и наставнице.
Школа је урадила следеће:
– В.д. директора школе је обавила разговор са учеником, наставницом и мајком ученика, разговорима је присуствовао и педагог школе;
– В.д. директора школе је позвала школског полицајца који је обавио разговор са учеником и мајком ученика и обавестио надлежну станицу полиције;
– В.д. директора је послала Службену белешку којом је обавестила Школску управу о догађају;
– Секретар школе је следећег дана упутила Обавештење и молбу за поступање Градском центру за социјални рад – одељење Стари град и Захтев ПС Стари град за информацију о провери статуса поседовања оружја;
– Обавештено је и Министарство за рад, борачка и социјална питања, Инспекторат за рад о повреди на раду за запослену;
– Одржан је Тим за заштиту од насиља, злостављања, дискриминације и занемаривања дана 17.10.2023. године, на коме је присуствовала мајка ученика;
– Постоји сарадња родитеља детета који су предузели све мере укључујући и институционалне раднике ради промене понашања детета; Извештај о томе ће родитељи накнадно доставити школи;
– В.д. директора је покренула дисциплински поступак;
– Одељењски старешина је сачинио План појачаног васпитног рада са учеником, План заштите одељењске заједнице;
– Психолог и педагог школе су сачинили План заштите за наставницу који ће се реализовати када се врати са боловања.
Самим тим, школа је преузела све неопходне мере из њене надлежности у складу са законом. Као и до сада, настављамо да радимо одговорно и професионално у интересу наших ученика, наставника и родитеља.
Молим вас да због деликатности ситуације сачувамо идентитет и интегритет свих актера овог немилог догађаја и школе.
Важно је да се једностраним и непотпуним информацијама не нарушимо поверење у нашу школу и образовно – васпитни систем.

У Београду, 27.октобар 2023. године

Биљана Поповић, в.д. директора ОШ ,, Дринка Павловић”

Drinka Pavlovic

Те 1963. године под кровом школе нашло се 1210 ученика. Пристигли из околних основних школа, брзо су постали „Дринкини“ ђаци и захваљујући амбициозним, вредним, полетним, професионално јаким професорима и учитељима, постали и остали заљубљени у своју школу.