Чланци аутора

Уредник

law

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика ...